Była punktualnie 6.00. Stanąłem pod drzwiami i usłyszałem: – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, proszę otwierać. Początkowo było ich ośmiu. Poinformowali mnie, że jestem zatrzymany pod zarzutem ujawnienia Aneksu do Raportu Komisji Weryfikacyjnej WSI. Poprosili, bym nie utrudniał czynności. Nie utrudniałem. Poprosili, bym nie oddalał się od wskazanego funkcjonariusza. Nie oddalałem się. Absurdalność sytuacji mogłaby nawet być śmieszną, gdyby nie była groźną i tragiczną zarazem. Są sytuacje, w których człowiek zatraca poczucie rzeczywistości. To była jedna z takich sytuacji  

01.09.2016

WOJCIECH SUMLIŃSKI UNIEWINNIONY PRAWOMOCNYM WYROKIEM, PRZEZ SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE 1 września 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, w składzie trzyosobowym definitywnie i ostatecznie potwierdził ustalenia sądu I instancji, tj niewinność oraz wskazanie, iż padł On ofiarą podłej prowokacji i kombinacji operacyjnej Służb Specjalnych - WSI i ABW. Drugim z sukcesów oraz wskazaniem, iż prawda zawsze zwycięży, jest podtrzymanie (wbrew stanowisku Prokuratury!) wyrok skazujący na 4 lata pozbawienia wolności dla pułkownika Aleksandra Lichockiego - uznając go za współsprawcę wspomnianej prowokacji.